Yoga

Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga så som den har formats och utvecklats på IMY i Stockholm är en terapeutisk yogaform som utgår från den klassiska Kundaliniyogan, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, med rötter i den Tantriska traditionen, en av de äldsta former av yoga människan känner till. Läs mer

Kundaliniyoga

Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan är den mest spridda och vanligast förekommande formen av Kundaliniyoga i världen idag. Det är mångtusenårig klassisk Kundaliniyoga som, utan att i sig själv vara en religion, har invävda trådar från Sikhismen, en religiös rörelse som uppstod i Indien under 1400-talet. Läs mer

Sivanandayoga

Denna yogaform startades av Swami Sivananda från Rishikesh i Indein. Hans lärjunge Swami Vishnu-davananda var den som introducerade yogaformen, först i USA och sedan vidare i Canada och Europa. Sivananda-center finns idag i hela världen, med många center runt om i Europa. Läs mer

Gongbad

Gongen är ett instrument som kan producera toner inom hela vårt hörbara område. De äldsta gongarna är över 5000 år gamla och kommer från mindre Asien. Slappna av och låta vibrationerna från gongen skölja genom dig och ditt energisystem. Läs mer

Yin yoga

Yin yoga är ingen ny yogaform, utan bygger på Tao yogans väl beprövade kinesiska övningar. Det är en lugn och meditativ yogaform där fokus ligger på kroppens yin delar som bindvävnad, leder och ligament. Läs mer