Yogaterapeut, Gilda Costa, Logotyp

ANSÖKAN
Utbildningen vänder sig endast till elever som vill undervisa och har gjort yoga, vet vad kundalini, medicinsk och hatha yoga är.
Skriv ett brev med ditt namn, personnummer, adress, telefon, tidiga erfarenhet av yoga och varför du vill gå på utbildningen. Skicka det till
yogagilda@hotmail.com
Du kommer att bli kallad för intervju!

KRAVEN FÖR ATT FÅ CERTIFIERING
• Närvaro och deltagande vid alla moduler alla dagarna
• Tillfredsställande praktisk bedömning. Du behöver inte själv komma till perfekta asana, däremot måsta du kunna tala om för eleverna hur asana genomförs. Ge alternativ.
• Under hela utbildningen (två terminer) ska du gå på yoga för en ledare, helst kundalini yoga båda terminerna.
• Genomförande av egen yoga träning och meditation hemma
• Utvärdering av lärare
• Hela kursen är betald