Yogaterapeut, Gilda Costa, Logotyp

Master yogalärarutbildning 300 timmar enligt yogaalliance

Vi erbjuder en 300 timmars utbildning, så att du får behörighet för 500 timmar enligt yogaalliance.
Äntligen dags att erbjuda vidare utbildning för dig som har gått 200 timmars enligt yogaallians och inom kundalini- hatha yoga.

Vi erbjuder en unik möjlighet att ingå i en grupp på max 6 elever. Detta gör det möjligt att dina behov eller svagheter blir sedda och bemöta. Du får verktyg att utvecklas som ledare och person.

Inträdeskrav; certifierad 200 timmar i kundalini- hatha yoga och erfarenhet i att leda yogagrupper.

Kursstart: när gruppen är fylld