Yogaterapeut, Gilda Costa, Logotyp

Modul 1: Obligatoriskt moment för alla deltagare.
Asana och pranayama för evidensbaserad yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd.
Grundläggande introduktion.
Grundläggande avslappning.
Kursträffar Modul 1: 31 aug+1 sep- 2019,
Lokal: Stralsundsskolan, Garnisonen, Logementvägen 3, Hässleholm

Modul 2: Yogaträning riktad till olika sjukdomstillstånd som idag är allmänt förekommande inom vård och omsorg. Du väljer bland olika alternativ mellan grupperna A-D
Lokal för modul 2och övriga modul: Väpnaregatan 17,Hässleholm

A. Ländryggsproblematik
Yogaträning som kompletterande behandling vid kronisk ospecifik ländryggssmärta och depression
Yogaträning som kompletterande behandling vid ländryggsmärta och stelhet
Yogaträning som kompletterande behandling vid ospecifik ländryggsmärta i kombination med oro och rörelserädsla
Kursträffar: 6+7 sep+4 okt +6 dec

B. Depression och utmattningsproblematik
Yogaträning som kompletterande behandling vid utmattningssyndrom
Yogaträning som kompletterande behandling vid depression
Kursträffar: 13+14 sep + 11 okt + 7 dec

C. Sömnproblematik
Yogaträning som kompletterande behandling till KBT- baserad sömnskola vid insomni
Yogaträning som kompletterande behandling vid klimakteriebesvär och insomni
Yogaträning som kompletterande behandling vid insomni och skiftarbete
Kursträffar: 20+21 sep+ 18 okt + 8 dec

D. Ångestproblematik
Yogaträning som kompletterande behandling vid maladaptiv stressreaktion
Yogaträning som kompletterande behandling vid hypertoni
Yogaträning som kompletterande behandling vid behandling av ospecificerad ångest
Kursträffar: 27+28 sep + 25 okt+14 dec