Yogaterapeut, Gilda Costa, Logotyp

LENA BÄCKSTRÖM är forskarutbildad, disputerad legitimerad psykolog/ legitimerad psykoterapeut vid Lunds universitet och Ericastiftelsen, Stockholm. Jag är också handledarutbildad enligt universitetskanslersämbetets riktlinjer samt har specialistutbildning i KBT för psykologer med psykodynamisk utbildning. Därutöver är jag utbildad vid Karolinska institutet i Stockholm i evidensbaserad yogaträning som komplementär behandling vid olika sjukdomstillstånd. Jag arbetar i Hässleholms PsykologByrå AB med psykoterapeutiskt behandlingsarbete och handledning inom vård, omsorg, förskola och skola.

GILDA COSTA är skapare och huvudansvarig av YogaGilda Yogaskolan i Hässleholm, en kvalitetsgranskad yogaskola med examinationsrätt för nationella och internationella yogalärareutbildningar. Skolan följer Yoga Alliancens läroplan och etiska linjer.
YogaGilda Yogaskolan har den högsta behörighet en yogaskola kan ha för att utbilda elever från början till slut. Från 200 timmar till YogaMasterutbildningar 500 timmar.
Skolans YogaAlliancens ID: 160743
Jag har behörighet att undervisa YogaNidra, Kundaliniyoga, Hatha yoga, Yin yoga, Medicinsk yoga, Hatha Vinyasa. Har utbildad yogalärare sedan 2004.