Yogaterapeut, Gilda Costa, Logotyp

Kursens innehåll:

 • Fysiologi kopplat till yogaträning
 • Specifika effekter av olika yogaövningar – kroppspositionens roll för aktivering av nervsystemet, det endokrina systemet och immunsystemet (utifrån tillgänglig evidens)
 • Tillämpning av olika yogapositioner och delar av yogaprogram
 • Användning av olika yogahjälpmedel
 • Egen kroppskännedom kopplat till yogaträning
 • Reflektion kring eget ledarskap
 • Olika metoder för att kunna instruera och leda en grupp

Genomförande:

 • 42 lärarledda timmar, 18 timmar eget distansarbete
 • Modul 1 obligatorisk för samtliga kursdeltagare den 31/8 och 1/9 2019:Grundläggande asana och pranayama, Stralsundsskolan, Hässleholm, kl 10.00-18.00
 • Yogaträning riktad till valda olika sjukdomstillstånd två dagar därefter kl 10.00-18.00
 • Handledningsträff med fördjupning efter cirka fyra veckor, en dag kl 10.00- 18.00
 • Avslutning efter tolv veckor, en dag kl 10.00-18.00

Rekommenderad litteratur:
Khalsa, S. B., Cohen, L., McCall, T., Telles, S., Cohen, SBS. L; McCall, T., Telles, S. (2016). Principles and Practice of Yoga in Health Care. Handspring publishing Edinburgh. ISBN13: 978-1-909141-20-9
Satyananda S. & Leon, K. (2017). Asana, pranayama, mudra, bandha [Elektronisk resurs] CD-RLIBRIS-ID:20895605