Yogaterapeut, Gilda Costa, Logotyp

Yogalärarutbildning i evidensbaserad- yoga

Modulutbildning i evidensbaserad yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd ges som uppdragsutbildning av Gilda Costa Yogaterapeut AB (org. nr: 520927-2169) och Hässleholms PsykologByrå AB (org. nr: 559121-0207). Tre moduler är framtagna

Målgrupp:
Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma med grundläggande utbildning inom vård och omsorg samt med egen erfarenhet av att utöva yoga. Erfarenhet av att leda grupper är meriterande.

Kursens mål:
Kursen utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt till yogaträning. Övergripande syfte är att presentera aktuell forskning och möjliggöra för användning av evidensbaserad yogaträning riktad till olika sjukdomstillstånd som idag är allmänt förekommande inom vård och omsorg. Reflektion kring och utveckling av ledarskapsförmåga och färdighet i att instruera grupper såväl som enskilda i yoga omfattas även av kursmålet.