Yoga

Om Gildas lärare

Bhai Himmat Singh, USA, master i kinesiologi, meditation

 

Gurudass Singh, USA, Chiroprakt, yogaställningar

 

Satya Singh, Holland, Kommunikation

 

Tarn Taran Singh, USA, master Humanologi

 

Mata Mandir, USA. Ansvarig för celestial kommunikation

 

Guru Dahram, England, författare. Mycket skicklig kundaliniyogalärare med lång erfarenhet inom många olika områden. Under många år huvudansvarig för kundaliniyogan i England. 1989 grundade Guru Dharam en av de första klinikerna i England som specialiserade sig på traditionell kinesisk medicin och terapeutisk kundaliniyoga Han driver Lotus Healing Clinic i London. Guru Dharam arbetar med en kombination av akupunktur, yoga, örtmedicin, ljud- och ljusterapi och andra metoder på ett sätt som ger en djupverkande och varaktig effekt. Han föreläser både runt om i Europa, Canada och USA.

 

Tomas Frankell, Efter att ha blivit undervisad direkt av Yogi Bhajan introducerade han under 1980 talet kundaliniyoga i Sverige. År 1992 startade han Sveriges första kundaliniyoga lärarutbildning. Efter att ha utbildat ett fyrtiotal lärare lämnade han 1997 Yogi Bhajans rörelse för att starta Livsyogaskolan.

 

Gurunam Singh, USA, författare, Kabbala/ Alchemy of Love Relationschips, mästare i vit tantra

 

Göran Boll, Int. diplomerad kundaliniyogalärare. Driver IMY. Arbetar bl.a. med yogisk forskning, Rehabyoga samt arbets-plats- och managementyoga. Ordförande i SKY. Svensk huvudlärare för utbildningen i Stockholm.

 

Avtar Kaur, Tyskland, chakrasystemet.

 

Swmi Durgananda, Yogavedanta filosofi

 

Swamai Sivadasananda, Yoga Anatomi och psykologi

 

Swami Anantananda Kriyas

 

Swami Sivadasananda Pranayoma, Andningsövningar och teknik